دعوت و مراجعه به کویت فعالیت های کاری

دعوت و مراجعه به کویت فعالیت های کاری

فصل پنجم :

دعوت و مراجعت به کویت فعالیتهای کاری در کویت از سال 1368 تا 1370

بهنگام اشغال کویت توسط صدام حسین و ارتش بعث عراق و با توجه به شرایط خاصی که برای اتباع کشور کویت پیش آمده بود آقای سعید محمدی اقدامات متعددی در ارتباط با مساعدت به خانواده های متعدد از اقشار مختلف منجمله خاندان شیوخ و خصوصا خانواده های برجسته و ممتاز کویتی بعمل آورده و به همین علت اعتماد بسیار بالائی فیمابین آنها پدیدار گردیده بود لذا پس از بازپس گیری کویت و رفع اشغال توسط دولت کویت طی دعوتی رسمی از آقای سعید محمدی برای سفر و مراجعت به کشور کویت دعوت بعمل آمده و ایشان بعنوان میهمان ویژه به کویت سفر و بصورت کاملا استثنایی مورد پذیرائی تعدادی از مقامات خاص و شیوخ برجسته کویت قرار میگیرند.

در این مرحله و پس از طی مدتی از پذیرائیها مجددا ایشان تصمیم به ادامه فعالیت تجاری بصورت شخصی میگیرد و با فاصله گرفتن از مقامات حکومتی در چند موضوع تجارتی اقداماتی را دنبال نموده که در پاره ای از موارد دچار مشکلات و شکستهای مالی شده که بمنظور مرتفع نمودن مشکلات مالی ناچار به قرض گرفتن از نزدیکان خود بوده و علیرغم همه تلاشها قادر به ادای دین بموقع نمی گردد و در شرایط و تنگنای شدید مالی قرار میگیرد. ایشان از ابتدای جوانی به سبک خاصی در ساعات معینی از شبانه روز و بصورت منظم برنامه های معنوی و عرفانی را برای تقرب به بارگاه الهی داشته و رابطه عمیقی بین خود و خالق هستی ایجاد نموده و طالب خیر و برکت و عنایات حضرت حق برای تمامی انسانها و بصورت خاصه کشور و ملت ایران و عامه انسانها بوده است وشب زنده داریهای مستمر و منظمی را داشته است که در رهگذر ارادت معنوی خاصی که  ایشان به حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا ع از کودکی و در طول سالهای زندگی پیدا نموده همیشه به آن حضرت متوسل دائمه بوده و لذا بهنگام تشدید شرایط سخت و ناامید کننده از آن حضرت استمداد میجوسته و مورد عنایت قرار میگرفته است.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir