• پیشگفتار

    پیشگفتار

    بنام حق که یگانه است  پیش گفتار: تحقیقا” همه ادیان الهی و بشری و تمدنهای موجود یا منقرض شده و حتی جوامع لائیک بشری بر وجود نظمی پولادین در کائنات اتفاق نظر داشته…