بیانیه 4 - شیر بزرگ و کوچک

Küçük aslan ve büyük aslan

Alemlerin Rabb’inin adıyla

 Büyük ve tarih sahibi iran halkına ve bütün özgür dünya halklarına buradan selamlarımı sevgilerimi bildirmek isterim.

 Daha önceki mesajlarımda arz ettiğim gibi, ki o mesajların içeriğinde çağımızın en büyük sırlarını sizinle paylaşmıştım, ayrıca en büyük zulüm ve kötülüğün kaynağını sizlere açıklamıştım ve yeryüzünde korkunç şeytanı çetelerden bahsetmiştim, özellikle ülkemiz İran’da ve şu ki bu şeytani gruplar sadece İran halkının geri kalmasını ve geriye dönmesinin nedeni değil aynı zamanda bütün komşu ülkelerinde geri kalmışlığına yol açtmıştır ve bu grupların hırsızlıklarından ve cinayetlerinden sizleri haberdar etmiştim. son kırk sene içerisinde yaptığı işleri ve dünyanın en güzel noktalarından ve ülkelerinden birisini onun en kötü yerine çevirdiğini de sizlere hatırlattım.

Bu son mesajımda, fakir bu çeteleri küçük aslan ve büyük aslan diye adlandırdım. şu kötü huylu ve suçlu çetenin daha güçlüsü, amiyane tabiriyle, büyük aslanı Amerika’da küçüğü ise son kırk yılda İran’dadır bu da bütün bölgemiz ve dünyanın aleyhinedir. Küçük aslan yaramazlık ve huysuzluklarıyla Dünya düzenini bozmaktadır eğer bu iki gaddar aslanın arasında ihtilaf olursa elbetteki güçlü olan zayıf olanı alt edecektir.

bu fakir tüm dünyayı uyandırmak istiyorum çünkü bu mesele sadece İran ve Amerika’daki şeytanı çetelerin meselesi değil belki bölgemizde İran’dan başlamış olan daha sonra Irak’a ve diğer bölgelere dağılan bir şer çetesinin hikâyesidir.

Bu Suç çeteleri bütün ortadoğu’yu istila edip, tüm halkları ayak altına alıp ortadan kaldırmak niyetindedirler.  işin ucunda da son nokta olarak Anadolu ve Türkiye vardı ki haritalarının üzerinde islam dünyasının son cephesi olarak adlandırılmıştır. Türkiye’den sonra da Çin, Kuzey Kore, Rusya ve benzeri ülkelere sizmayı amaçlamaktadırlar.

Eğer Sayın Putin ve Çin’in başkanları bilmiyorlarsa bu fakir onları da yönlendirmeye hazırım ve bu işin sonu Amerika’ya dayanmakta, gidip Amerika Birleşik Devletlerinde de binlerce ve milyonlarca insanı ortadan kaldıracaklar. Hatta konuya CIA, Pentagon ve Amerika istihbarat örgütleri bile vakıf değiller olsalar da tam değiller. Bu fakir Amerika Devleti’ne ve onu yönetenlere de bu konuyla alakalı yol göstermeye hazırım zira onlar da bu korkunç ve şeytani çetenin pençelerinden kurtulmalıdırlar. Özet olarak hatta Amerika Devleti de onlara galebe etmekte zorlanır bu çetenin son amacı bütün dünyayı mahvetmek ve buradan başka gezegenlere gidip insanların ve canlıların ölümünü keyifle izlemektir. o kadar korkunç bir grup! Bendeniz bütün belgeleriyle onları ifşa etmeye ve sözlerimi ispatlamaya hazırım, yeter ki yeryüzünde birkaç âkil ve özgür insan bana gelsin, ben bütün söylediklerimi belgeleriyle ispatlamaya hazırım.

Söylediğim gibi mesele sadece İran veya Amerika meselesi değil belki bunun çok daha üzerindedir, bu grubun midesi o kadar büyüktür ki dolmuyor ve bütün dünyayı yutmak istiyor!

 Dünyada çeşitli gruplar ve çeteleri Devletlerin ve hükümetlerin içine sinsice yerleştirmek isteyip bütün istihbarat ve askeri merkezleri ele geçirip onu istila etmek istiyorlar.

Diğer Başka bir konu, yeryüzünde herkes özgürlüklerin peşindedir fakat dünyada daha %100 özgürlük elde edilmemiştir. Evet Batı dünyasında sosyal özgürlükler var ama İran gibi büyük ve tarihi olan bir ülkede özgürlük diye bir şey yoktur ve farzi misal İran rejimi 50 yıl daha iş başında kalırsa bütün İran genel Müdürlüğü, işçileri ve çalışanları olan bir şirket gibi olacaktır. Şu şeytani çete bu işlemi bütün dünyaya yaymak istiyor ve bence bütün dünya üzerinde Çin ve Kuzey Kore’den Amerika’ya kadar dünyayı ele geçirip ve kendi kötü düşüncelerini şiicilik ve İslamı yayma adıyla yapmak istemektedir hatta bu önemli işe ulaşmak için atom bombasını ele geçirmekten de imtina etmez nitekim son aşamalarda Kuzey Kore’nin nükleer bilgilerini elde edip sonra da Kuzey Kore’yi yolu üzerinden kaldırmak istemektedir.

Eğer böyle bir gücü elde ederlerse vallahi de billahi de kendilerinden olmayan bütün insanları derhal öldürüp kendilerince onları cehenneme gönderirler. Rafsancani ve Hatemi döneminde kendi düşünceleri ve itikatlarıyla onlara yanaşmaya çalıştım onların imamlarının adlarını vesile kıldım, onlardan iran halkına minimum seviyede özgürlükleri vermelerini istedim ama nafile, fakat kainatın Rabb’inin gücüyle öyle bir güç bulundu ki onların kötü niyetleri ve amelleri gözle görünür hale geldi ve onların karşısında duruldu, kısmen de olsa önleri kesildi.

Sayın Putin’e de buradan söylemek isterim ki Suriye konusunda bilerek veya bilmeyerek bu kainat sizi devreye soktu ve sayın Putin üçüncü güç vasıtasıyla bildiğime göre sizin rahmetli anneniz iyi birisiydi ve öteki dünyada iyi bir anneye sahip olduğunuzdan dolayı, ki bence ölüm yoktur belki sonsuz hayat diğer dünyadadır, anneniz Suriye konusuna girmeniz için bir vesile oldu zira daha önce de Saddam Hüseyin ve diğer devletler konusunda da devreye girebilirdiniz fakat girmediniz. yine şunu ilave etmek isterim Amerikalılar geldiler vurdular ama Suriye’de siz güçlü girdiniz tabii sizi orada 3. güç yönlendirdi. birçok devlette sehven veya bilerek size neden Beşşar Esad’i kollıyorsunuz diye sual ettiler. Evet bundaki Beşar Esad diktatördur şüphe yok, babası Hafız Esad da Arap ailelerinin en canilerinden ve diktatörlerinden birisiydi fakat burada bir manevi konu olduğu için ve yukarıda da bahsettiğim gibi sizin iyi bir anneniz olduğundan dolayı mecburen oraya girmek zorunda kaldınız ve eğer oraya girmezsek otomatik larak Amerika ve onun şeytani guruplarına yardım edeceğiz endişesine kapıldınız. Nitekim bunlar Suriye’den sonra İran’a daha sonra da Türkiye’ye gelip ondan sonra da Rusya’nın kendisini ortadan kaldırıp nihayetinde Amerika’nın başını da yiyeceklerdi. Siz şu işinizle bütün dünyaya büyük yardımda bulundunuz ve bunun şifreleri ve sırları Saeid Mohammedi Doraki’nin yanındadır ki bendeniz de bütün konuyu açıklamaya hazırım. tabii bu konuları anlamak normal insanlara biraz daha ağır gelmiş olabilir ama medya sahipleri ile bir araya gelerek konuyu açıklayıp insanların hizmetine sunmak mümkündür.

Bu uyarı çok önemli bir uyarıdır ve bütün dünya dikkat kesilmelidir. Bu fakir İran’lıyım ama buradan çok açık ve net ilan ediyorum ki İran rejiminin bütün dünyadaki büyükelçilikler ve konsoloslukları kontrol altına alınmalıdır çünkü onlar vasıtasıyla bütün şeytani çeteler İran’ın içinde olduğu gibi dünya genelinde de mantar gibi üremektedirler. daha önce de söylediğim gibi casus gönderiyorlar, bayan gönderiyollar, yakışıklı erkekler gönderiyorlar, olabildiğince iran’ın içindeki gibi bütün dünyada da irili ufaklı çeteleriyle dünyayı istila edip bu işi de İslam ve şiilik adına yapmak istiyorlar, onların dayandığı yer siyasi islamdır ve İslamiyet de böyle birşey yoktur nitekim bütün dünya dinlerinde mahkum ve haramdır. Modern dünyada siyasi İslam’a yer yoktur ve müslümanlar ne çekmişlerse kendi mecrasından sapmış sözde İslamiyetten çekmişlerdir.

Teessüfle belirtmeliyim ki bu şeytani çete reform, barış ve arkadaşlık yollarını kapatmıştır. daha önceki mesajlarımda da arz ettiğim gibi dünya’nın kurtulmak için ancak ve ancak seçebileceği iki yolu var ya izzet ya da zillet. bu şeytani çete zillet yolunu seçmiş ve ortadan kalkmalıdır. Zillet yolu malum şeytani çetelerin, İzzet yolu ise bu fakirin yanındadır ve söylediğim gibi dünya barış ve sulhe ihtiyaç duymaktadır zira insanlar barış içerisinde birbirinin yanında yaşamak istiyorlar.

Bendeniz’in ve bütün mazlum insanların şu anki dünya liderlerine bir sitemimiz var, O da şudur ki, acaba bu zulümleri cinayetleri görmüyorlar mı? insan hakları ve demokrasi savunucuları neredeler? acaba bu yağmacı ve işkenceci çetenin İran’da son 40 yıl içerisinde yaptığı işkenceler  onlara karşı koymanın yeterli bir delili değil mi?

Elbette ki yukarıdaki konuların birçoğunu dünya liderleri de biliyorlar ama bildiklerini netlikle ve rahatlıkta açıklamıyorlar. Tabii çeşitli toplantılarda çeşitli konuları bendenizle konuştular hatta daha sonra onların bazıları da vefat etti, bu fakir bütün yukarıdaki konuları açık ve net olarak belgeleri ve delilleri ile dünya halklarına açıklayabilirim.

Dünya liderlerinin kolaylıkla konuşamama sebebini size açık ve net arz edeyim ya korkularından ya da cesaretlerinin eksikliğinde görüyorum ama bu kardeşiniz hayat hikayemi sizlerle paylaştım, sizlerden birisiyim halkın içindenim ve mazlum insanların yürek sözünü söylemekteyim.

Onlar kendileri beni tanımaları vasıtasıyla itiraf ettiler ki sen yeryüzünde son yüz-ikiyüz yıl içerisinde şu konuları rahatlıkla herhangi maddi ve manevi menfaat gözetmeksizin dile getirebilirsin ve sözlerimin altına imzalarını attılar çünkü insanoğlu yeni bir dönemde barış ve refah içerisinde yaşasın istiyorlar.

Bugün dünya halkları izzet ve zillet seçeneğinden birini seçmek zorundalar. bütün dünya halkları bu konuya dikkat kesmelidiler ki, eğer bu şeytani çete tövbe edip özgür insanların yoluna geri dönmez ise onların kökünü kurutmak lazım çünkü ister istemez bütün dünyayı felakete ve dalalete sokacaklar. Malum cani çetenin elebaşlarına da buradan şunu belirtmek isterim ki, eğer kötü amellerinize itiraf edip ve ondan el çekerseniz iran ve dünya halkı sizi affedebilir aksi taktirde amellerinizin cezasını çekeceksiniz.

İran nükleer anlaşmasında, örneğin Hamaney’ye gönderdiğim sesli mesajlarda şu konuyu belirttim: İran nükleer anlaşmasında kendi tahtınız ve koltuğunuzu korumak için Amerika’ya yalvardınız ve yalakalık yaptınız, gel gelelim ki sizin imzaladığınız anlaşma kendi aleyhinize oldu!

 İran halkını ayaklarınızın altına alıp çocuklarınızın ve kendi menfaatinizi, grup menfaatinizi korumak için  İran halkına ne olacaksa olsun önemli değil politikasını güttünüz ve Amerika’ya uşaklık yapmak için aracı peşindeydiniz çünkü amacınız Amerika’nın sizi adam yerine koyması bir kaç dönem kendinizden daha güçlüsünün uşaklığını yapmanız pahasına kendi mazlum halkınızı zulüm ile de olsa yönetme şansına sahip olmaktı!

 içinizdeki hem ülke lideri ve muhafazakarlar hem de reformcular, halk dili ile sağcılar ve solcular, Amerika’ya uşaklıkta yarışa girmiştiniz. Birinizin stratejisi böbürlenmek nazlanmak afra tafra etmek ve diğerinizin de stratejisi reformlardı ama sonunda Trump geldi sözde anlaşmanızı yırttı, siz de dediniz madem öyle bizde bu anlaşmayı yakacağız. acaba yaktınız mı? Neden yakamadınız? Hodri meydan! eğer yakabiliyorsanız yakın da sonuçlarıyla yüz yüze kalın!

Madem, gerçekten bu anlaşma sizin milli menfaatlerinize tersti niye ona imza attınız? Eğer sizin gerçekten dininiz ve imam Hüseyin yoluna imanınız varsa bu anlaşmaya niçin imza attınız? bıraksaydınız da zalimin karşısında atom bombanız olsaydı ve bahsettiğiniz ilahi iradenin karşısında kimse dayanamasaydı. Böyle yapsaydınız imam Hüseyin’in ve imamların yolundan gitmekti, tam tersi Amerika’nın uşaklığını yaptınız o Amerika ki, malum anlaşmayı yırttı ve siz daha yeni bağırmaya çağırmaya başladınız!

sizden sonraki dönemde iran’ın aziz milleti her kültür, dil, etnikten ve düşünceden ve din ve mezhepten olursa olsun yine beşeri usule göre barış ve refah içerisinde yaşayacaktır çünkü bu insanların en tabii ve doğal hakkıdır, sadece İran’la kalınmayacak, bütün dünya refah ve barış yüzü görecek zira dünyada o kadar iş, para ve servet vardır ki, bütün insanlık barış ve refah içerisinde yaşayabilir ve ülkemiz İran yeniden dünyanın olumlu bakışlarını kendine çekebilir.

Sonunda işçilerden, Devlet memurlarından, öğretmenlerden, öğrencilerden ve bütün askeri güç ve kuvvetlerden, ordu ve devrim muhafızları, polis ve ‘’besic’’,  ki toplumun %96’sını oluşturuyorsunuz ve ağır işler ile ülkenin yönetimini gerçek manada elinizde bulunduruyorsunuz. Bu %4’lük yalancı çapulcu grühun karşısında ayaklanmanızı istirham ediyorum çünkü onlar son 40 yıl içerisinde bütün ülkeyi talan ettiler, kendilerince sizin velinimetinizdirler, ayaklanın ve iran olarak birleşin taki bu yüzde dörtlük çete adil ve insani mahkemede yargılansın. Hazineden çaldıklarını iade etsin ya da cezası neyse onu çeksin.

 Ey halkın %96’sını oluşturan ülkenin gerçek sahipleri! yeni oluşacak hükümet ve devlette kendi payınızı alacaksınız ve ülkenin önemli servetlerinden faydalanacaksınız.

SAEID MOHAMMADI DORAKI

İSTANBUL

TEMMUZ.2019

ذی القعده ۱۴۴۰

Tir.1398 Hicri Şemsi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir